Po potwierdzeniu zlecenia przez opiekuna rozpoczyna się proces windykacji, w ramach którego Firma Kaczmarski Inkasso podejmuje szereg działań w celu odzyskania pieniędzy od dłużnika. O postępach będziesz na bieżąco informowany zarówno przez opiekuna, jak i za pośrednictwem automatycznie odświeżanych statusów w programie.

Powodzenie negocjacji

W sytuacji, gdy proces windykacji zakończy się powodzeniem, otrzymasz przelew od dłużnika.

Następstwem pozytywnego zakończenia sprawy będzie wiadomość przesłana przez firmę Kaczmarski Inkasso na Twój adres e-mail, informująca o wystawieniu faktury prowizyjnej.

Jeśli podczas zlecania sprawy wyraziłeś chęć obciążenia dłużnika kosztami windykacji, otrzymasz także notę obciążeniową wystawioną na nierzetelnego klienta.

Opłać otrzymaną fakturę prowizyjną. Przekaż notę obciążeniową dłużnikowi i oczekuj na zwrot zapłaconej prowizji.

Jeżeli klient nie zapłaci, będziesz mógł zwrócić się do firmy Kaczmarski Inkasso, która nieodpłatnie pomoże w odzyskaniu kosztów windykacji.

Niepowodzenie negocjacji

W sytuacji, gdy w ciągu 90 dni firmie Kaczmarski Inkasso nie uda się jednak skłonić dłużnika do zapłaty, otrzymasz maila następującej treści.

Następnym etapem będzie kontakt pracownika kancelarii Via Lex, który zaproponuje skierowanie sprawy do sądu oraz przedstawi szacunkowe koszty rozprawy i szanse jej powodzenia.

Jeżeli zgodzisz się na warunki przedstawione przez kancelarię, dłużnik otrzyma wezwanie do sądu.