Podczas pierwszej wysyłki zlecenia do Kaczmarski Inkasso konieczne jest zawarcie umowy windykacji. Czynność ta jest jednorazowa, co oznacza, że krok ten nie pojawia się podczas wysyłania kolejnych zleceń.

Zostajesz poproszony o podanie danych osoby upoważnionej do zawarcia umowy na świadczenie usług windykacyjnych. Domyślnie w oknie uzupełniane są dane bieżącego użytkownika programu. Adres e-mail oraz telefon są pobierane z użytkownika lub (jeśli nie są one uzupełnione) z danych podmiotu. W razie potrzeby należy uzupełnić e-mail lub numer telefonu.

Konieczne jest jeszcze zaznaczenie zgód dla Kaczmarski Inkasso. Zaakceptuj warunki realizacji zleceń windykacji oraz wyraź zgodę na świadczenie usługi przed okresem odstąpienia, a następnie kliknij w przycisk Przejdź dalej.

Otrzymałeś mailowe potwierdzenie elektronicznego zawarcia umowy. W przesłanej do Ciebie wiadomości znajduje się umowa i pełnomocnictwo, które należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres  Kaczmarski Group. Wysłanie podpisanej umowy jest ustawowym wymogiem formalnym w przypadku chęci dopisania dłużnika do KRD. Przesłane pełnomocnictwo pozwoli negocjatorom potwierdzić fakt reprezentowania Twojej firmy w sprawach związanych z windykacją.