Aby dokończyć proces rejestracji pierwszego podmiotu klienta biura rachunkowego, konieczne będzie wprowadzenie otrzymanego w wiadomości e-mail kodu aktywacyjnego.

W pierwszej kolejności przygotuj kod aktywacyjny, który otrzymałeś w wiadomości e-mail po pierwszej rejestracji online tej licencji. Następnie w programie księgowym linii InsERT GT uruchom moduł Zarządzanie licencjami, który odnajdziesz w górnym menu Pomoc.

W oknie zarządzania licencjami wybierz opcję Licencje podmiotu.


Dane właściciela licencji jak i dane biura rachunkowego oraz numer licecji zostały uzupełnione podczas pierwszego etapu rejestracji. W celu dokończenia rejestracji, kliknij przycisk Rejestruj, znajdujący się przy informacji o statusie licencji.


Program wyświetli komunikat o konsekwencjach związanych z rejestracją licencji, którego właścicielem jest biuro rachunkowe, tzn. że na danym podmiocie wszystkie programy księgowo-kadrowe oraz rozszerzenia do nich (PLUSy i Sfera) w przyszłości będą musiały być także rejestrowane na biuro rachunkowe. Kliknij Tak aby kontynuować.


W oknie Rejestracja programu wybierz opcję rejestracji przez Wpisanie numeru. Następnie kliknij w przycisk Dalej.


W kolejnym oknie wprowadź przygotowany wcześniej kod aktywacyjny i zatwierdź krok klikając w przycisk Dalej.


Program informuje o tym, że po dokonaniu rejestracji zmiana numeru NIP w podmiocie nie będzie już możliwa. Kliknij przycisk Tak, aby zarejestrować podmiot.


Program informuje o pomyślnie przeprowadzonym procesie rejestracji.
Kliknij przycisk Zakończ.


Program zakończy proces rejestracji licencji i automatycznie przeniesie nas do procesu rejestracji klienta biura rachunkowego w Koncie InsERT.