Kolejny etap rejestracji pierwszego podmiotu na danej licencji biura rachunkowego to uzupełnienie danych firmy (biura rachunkowego).

Wprowadź dane adresowe oraz NIP, numer telefonu i adres e-mail. Uzupełnij także dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za program oraz miejsca zakupu licencji.

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij w przycisk Dalej.


W kolejnym kroku wprowadź dodatkowe dane adresowe, jeśli np. adres do korespondencji różni się od wprowadzonego wcześniej adresu firmy. Kliknij Dalej.


Kolejny krok to oświadczenie dotyczące poprawności danych. Zweryfikuj dane i zaznacz Oświadczenie. Następnie kliknij w przycisk Dalej.


Kolejny krok to oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami na temat przetwarzania danych. Zapoznaj się z klauzulą i zaznacz pole Oświadczam…. Następnie kliknij w przycisk Dalej.


Teraz zdecyduj, czy chcesz otrzymywać ważne informacje od InsERTu za pośrednictwem kanałów e-maila, telefonu, SMS. Możesz skorzystać z opcji wszystkie formy, która zaznaczy wszystkie wymienione kanały komunikacji. Kliknij w przycisk Dalej.


Kilka kolejnych kroków to informacja o darmowym 3-miesięcznym abonamencie. Zapoznaj się z nią i kliknij Dalej.


Następnie zostaniesz poproszony o wypełnienie dobrowolnej ankiety marketingowej. Udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania i przejdź do końca kreatora. Za każdym razem zatwierdzaj krok klikając w przycisk Dalej.


Wprowadzone dane zostały przygotowane do przekazania do rejestracji. Wciśnij przycisk Dalej aby dokonać rejestracji przez internet.


Proces rejestracji został zakończony.

Konto InsERT zostało wstępnie powiązane z firmą, tj. biurem rachunkowym. W serwisie https://mojekonto.insert.com.pl firma przez jakiś czas może jeszcze oczekiwać na zatwierdzenie przez InsERT. Możesz już jednak rozpocząć korzystanie z programu.

Kliknij w przycisk Zakończ aby uruchomić program.