Jeżeli do rejestracji podmiotu kolejnego klienta wykorzystałeś kod aktywacji otrzymany po pierwszej rejestracji podmiotu na tej licencji, a w międzyczasie zainstalowana została nowsza wersja programu, będzie konieczne aktywowanie uprawnień do najnowszej (zainstalowanej) wersji. Wymaga to posiadania aktywnego abonamentu na dany program.

Aby aktywować najnowszą wersję programu przejdź do górnego menu Pomoc, a następnie Zarządzenie licencjami.


W oknie Zarządzanie licencjami zaznacz produkt (w naszym przykładzie Rewizor GT) i kliknij w link Licencje podmiotu.


W oknie Licencje podmiotu prezentowana jest wersja programu oraz wersja uprawnień. Jeśli wersja uprawnień jest niższa od wersji programu, przy polu Status licencji dostępny jest link Aktywuj – kliknij w niego.


Teraz wybierz opcję aktywacji prze Internet, a następnie kliknij w przycisk Dalej.


W kolejnym oknie także kliknij Dalej.


Po chwili zostaniesz poinformowany o pomyślnej aktywacji programu. Kliknij w przycisk Zakończ.


Wersja uprawnień została podniesiona do najnowszej wersji.