Teraz podłącz utworzone konto w programie. W tym celu wywołaj opcję Podłącz Konto InsERT w menu Konta InsERT, w prawym górnym rogu okna programu.W oknie logowania wprowadź swój adres e-mail i hasło do Konta InsERT.


Po zalogowaniu Twoje Konto zostaje automatycznie podłączone.

Jeśli chcesz upewnić się, jaki jest status podłączenia Konta InsERT w podmiocie Subiekta GT, przejdź do modułu Administracja -> Parametry -> Konto InsERT. W oknie Konto InsERT sprawdź stan połączenia, zalogowanego użytkownika oraz nazwę podłączonej firmy.