Powiązanie Konta InsERT w większości przypadków następuje automatycznie podczas zakładania Konta InsERT z poziomu programu. Aby to powiązanie wystąpiło, licencja w programie powinna być już zarejestrowana. W takim przypadku nie będziesz musiał wykonywać żadnych dodatkowych czynności oprócz sprawdzenia podłączenia swojej firmy w Koncie InsERT.

UWAGA! Jeśli nie zarejestrowałeś jeszcze swojego programu, dokonaj tego z poziomu programu – zobacz jak to zrobić. Następnie postępuj zgodnie z tą instrukcją.

Zaloguj się do swojego konta, używając adresu e-mail oraz hasła.  Twoja firma została automatycznie podłączona. Szczegóły odnośnie przeniesionych danych możesz przeglądać w menu Dane firmy.


Jeśli wszystko jest w porządku, przejdź do następnego kroku


Jeśli z jakichś przyczyn Twoja firma nie podłączyła się do Konta InsERT to wykonaj następujące działania. 

W oknie Konto InsERT kliknij w przycisk Dodaj firmę.  


W pierwszym kroku dodawania firmy zostaniesz poproszony o wprowadzenie identyfikatora podatkowego.
Wprowadź prawidłowy NIP i kliknij ZATWIERDŹ.


Następnie wprowadź numer licencji programu, zaakceptuj oświadczenie o pełni uprawnień do posługiwania się danymi firmy, a na koniec kliknij w przycisk Podłącz firmę


Serwis poinformuje Cię o prawidłowym powiązaniu Konta InsERT z firmą. 


Otrzymasz także automatyczną wiadomość e-mail informującą o przypisaniu uprawnień administratora Twojej firmy do założonego Konta InsERT. Jest to bardzo ważna informacja, gdyż tylko podłączenie w programie Konta InsERT będącego administratorem, pozwoli na wykonywanie większości ustawień.