W programie linii InsERT GT możesz w każdej chwili sprawdzić status podłączonego Konta InsERT. W tym celu przejdź do Parametrów w module Administracja. Następnie odszukaj pozycję o nazwie Konto InsERT i kliknij w nią dwukrotnie aby otworzyć parametry.


W oknie prezentowany jest status podłączenia Konta InsERT, adres e-mail (zalogowany jako), a także nazwa firmy. W podmiocie klienta biura rachunkowego dane te powinny wskazywać na biuro rachunkowe.

Na samym dole okna dostępne są opcje pozwalające podłączyć lub odłączyć Konto InsERT.


W dolnej sekcji okna Konto InsERT dostępne są informacje dotyczące usługi SMS. Widać tam jej status, datę wygaśnięcia oraz ilość pozostałych SMSów w pakiecie.

UWAGA! Standardowo biuro rachunkowe może wysyłać wiadomości SMS z poziomu podmiotu klienta, korzystając z pakietów aktywowanych w swoim Koncie InsERT. Wyjątek stanowi sytuacja, w której  na danym podmiocie oprócz programu na licencji biura rachunkowego uruchomiony jest także program na licencji zakupionej przez klienta (Subiekt GT). Wówczas do takiego podmiotu może zostać podłączone jedynie Konto InsERT klienta, a nie biura rachunkowego.