Po otrzymaniu kodów licencyjnych należy pobrać i zainstalować na stanowisku komputerowym oprogramowanie, które dostępne jest na stronie https://edukacja.insert.com.pl/aktualne_wersje.html.

Po zainstalowaniu oprogramowania trzeba uruchomić odpowiedni program i utworzyć nowy podmiot. Aby to zrobić, należy:

1. W oknie wyboru podmiotu wybrać Nowy podmiot, zaznaczyć Zwykły, wpisać jego Nazwę i kliknąć Uruchom.


2. Przejść przez kolejne kroki kreatora wdrożeniowego. W celu szybkiego uzupełniania Danych firmy można skorzystać z opcji Pobrania danych z GUS.