W celu sprawowania pełnej kontroli nad licencjami posiadanymi przez placówkę, firma InsERT zaleca, aby administrator globalny utworzył dodatkowe Konto InsERT, któremu przyzna uprawnienia administratora. Będzie ono mogło być wykorzystywane do rejestracji podmiotów utworzonych przez uczniów. Aby to zrobić, należy:

1. Przejść na stronę internetową https://konto.insert.com.pl i zalogować się na konto administratora globalnego.


2. Przejść na zakładkę Użytkownicy i kliknąć Dodaj użytkownika.


3. Wpisać Adres e-mail, na który ma zostać utworzone konto przeznaczone dla uczniów. W sekcji Uprawniania w firmie nadać uprawnienia Administratora firmy, a następnie kliknąć Dodaj użytkownika.


4. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, który pozwoli na powiązanie Konta InsERT przeznaczonego dla uczniów z kontem zawierającym dane licencyjne.


5. Aby zakończyć proces powiązywania kont, należy utworzyć osobne Konto InsERT, które będzie przeznaczone dla uczniów lub – jeśli takie konto zostało już wcześniej założone – zalogować się na nie.


Od teraz konto przeznaczone dla uczniów jest powiązane z kontem głównym administratora globalnego.


Powiązanie będzie widoczne na Koncie InsERT w zakładce Użytkownicy. Wystarczy przekazać dane logowania uczniom, którzy logując się w programie z wykorzystaniem loginu i hasła automatycznie zarejestrują utworzony podmiot i będą mogli korzystać z pełnej wersji systemu.