Instrukcja przedstawia sposób rejestracji licencji dla programu linii InsERT nexo przez placówkę oświatową. Proces rejestrowania został przedstawiony na przykładzie programu Subiekt nexo, w analogiczny sposób należy wykonać go w pozostałych programach.