Przejdź do zakładki Dokumenty.

Ustal domyślne parametry dla Poziomu cen dokumentu, Magazynu dokumentu, Kategorii dokumentu oraz Grupy dodawanego kontrahenta.

Następnie dla poszczególnych typów dokumentów ustal wzorce wydruków, wskaż osobę wystawiającą dokument oraz podejmij decyzję jak postąpić z wystawionym dokumentem w przypadku anulowania rezerwacji. Dodatkowo możesz ustalić rozszerzenie numeru dla dokumentów związanych z aplikacją zarezerwuj.pl.

Aby rozszerzenia numerów wprowadzone w Integratorze zarezerwuj.pl przenosiły się na dokumenty w Subiekcie GT, niezbędne jest odblokowanie możliwości wprowadzania rozszerzenia numerów w poszczególnych typach dokumentów.

W tym celu przejdź do programu Subiekt GT, a następnie uruchom moduł Administracja -> Parametry.

Na liście odnajdź i uruchom parametr o nazwie Numeracja dokumentów.

W kolejnym oknie odnajdź typ dokumentu, dla którego chcesz aktywować możliwość rozszerzania numeru, a następnie kliknij Popraw.

W oknie numeracji wybranego typu dokumentu zaznacz checkbox Łamany przez rozszerzenie numeru.

W celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian kliknij przycisk OK.


Dzięki polom autotekstowym, skonfigurujesz Szablon opisu pozycji oraz uwag do dokumentu. Możesz również wprowadzić treść Podtytułu dokumentu.

Na tym kończymy konfigurację Integratora. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian kliknij Zapisz i zamknij.