Po zalogowaniu do Profilu Firmy w Google zostaniesz przeniesiony do panelu zarządzania firmą.

Spośród dostępnych ustawień odnajdź i wybierz Rezerwacje.


W oknie rezerwacja kliknij w przycisk Dodaj link.


W wyznaczonym miejscu wklej wcześniej skopiowany, bezpośredni link do formularza rezerwacji z aplikacji zarezerwuj.pl, a następnie kliknij Zapisz.


Po wprowadzeniu adresu formularza zarezerwuj.pl pozostaje już tylko oczekiwać na zakończenie weryfikacji przez Google. Może to potrwać maksymalnie do 3 dni roboczych. Zazwyczaj jednak trwa to dużo krócej.