Po zalogowaniu do platformy Weebly kliknij w przycisk Edytuj witrynę. Odnajdziesz go po prawej stronie ekranu.


Zostaniesz przeniesiony do intuicyjnego edytora stron www z funkcją przeciągania elementów Weebly.

Na początek upewnij się, że znajdujesz się w sekcji Zbuduj.

Następnie przejdź do strony, w której decydujesz się na umieszczenie formularza rezerwacji. W przedstawianym przykładzie przechodzimy do wcześniej przygotowanej strony o nazwie ZAREZERWUJ POBYT.


Na wybranej stronie przeciągnij element Osadź kod do sekcji, w której ma się znaleźć formularz rezerwacji.


W nowo osadzonym elemencie kliknij w kod HTML, a następnie wybierz przycisk Edytuj niestandardowy kod HTML.


W wyznaczonym miejscu wklej wcześniej skopiowany, skrypt formularza rezerwacji z aplikacji zarezerwuj.pl. W przedstawianym przykładzie wykorzystany został skrypt wyświetlający formularz rezerwacji bezpośrednio na stronie www.


Po przysłowiowej chwili edytor Weebly automatycznie zamieni przekopiowany skrypt na postać graficzną formularza rezerwacji.

Kliknij przycisk Opublikuj w celu udostępnienia wprowadzonych zmian dla klientów odwiedzających twoją stronę.

Gotowe!

Możesz zamknąć edytor Weebly.