Aby dodać odnośnik do formularza rezerwacji w profilu swojej firmy, przejdź do strony LinkedIn.

Wprowadź prawidłowe dane logowania do konta.