Od tego momentu potencjalni klienci odwiedzający stronę Twojej firmy w portalu LinkedIn, będą mogli skorzystać z formularza rezerwacji.

Skonfigurowany przycisk będzie wyświetlany w danych nagłówkowych Twojej firmy.