Po zalogowaniu do aplikacji przejdź do modułu Ustawienia. Kliknij w ikonę koła zębatego, która dostępna jest w menu po lewej stronie.


Po przejściu do ustawień kliknij w opcję Powiadomienia SMS, znajdującą się w sekcji Terminarz.


Przejdź do zakładki Status usługi. Z jej poziomu możesz czerpać informacje na temat aktualnego stanu usługi sms jak i aktualnej ilości wiadomości sms do wykorzystania.

Jeśli posiadasz wersję PRO usługi SMS, wprowadź Własną nazwę nadawcy. Będzie to nazwa wyświetlana wraz z wysyłanymi SMS-ami. Nazwa ta nie powinna posiadać polskich znaków. Nie może zawierać również czterech lub więcej cyfr w ciągu (np. Firma2011). Dozwolone są znaki alfanumeryczne, spacja oraz kropka. W przypadku posiadania wersji Standard, pole będzie nieaktywne.


Przypomnienia SMS dla klientów się w trzeciej zakładce Ustawień usługi SMS.

Pamiętaj, aby ustawić, z jakim wyprzedzeniem będą wysyłane ewentualne przypomnienia. Służy do tego opcja Wyślij przypomnienie przed rezerwacją w czasie.

Jeśli chcesz dokonać zmian w domyślnym szablonie treści powiadomienia, kliknij opcję edytuj.


W oknie edycji powiadomienia wprowadź zmiany w pozycji Treść.
Po prawej stronie przygotowane są pozycje autotekstowe, których możesz użyć w treści. Wystarczy, że klikniesz w jedno z pól, a przeniesie się ono do treści w miejsce ustawionego kursora.
W przedstawianym przykładzie dodano pole autotekstowe „Nazwa firmy”.

Pod opisanymi polami widoczny jest również podgląd przykładowego powiadomienia, dzięki któremu jeszcze precyzyjniej dostosujesz treść powiadomienia do własnych wymagań.

Po zakończeniu edycji kliknij ZATWIERDŹ.


Aby zapisać wprowadzone zmiany i rozpocząć korzystanie z przypomnień SMS kliknij ZAKTUALIZUJ.


Od tego momentu do dodawanych rezerwacji będą wysyłane przypomnienia SMS z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Gratulacje!

Poniżej przykładowy SMS z przypomnieniem o zaplanowanej wizycie.