Po zalogowaniu do aplikacji przejdź do modułu Ustawienia. Kliknij w ikonę koła zębatego, która dostępna jest w menu po lewej stronie.


Po przejściu do ustawień kliknij w opcję Powiadomienia SMS, znajdującą się w sekcji Terminarz.


Przejdź do zakładki Status usługi. Z jej poziomu możesz czerpać informacje na temat aktualnego stanu usługi sms jak i aktualnej ilości wiadomości sms do wykorzystania.

Jeśli posiadasz wersję PRO usługi SMS, wprowadź Własną nazwę nadawcy. Będzie to nazwa wyświetlana wraz z wysyłanymi SMS-ami. Nazwa ta nie powinna posiadać polskich znaków. Nie może zawierać również czterech lub więcej cyfr w ciągu (np. Firma2011). Dozwolone są znaki alfanumeryczne, spacja oraz kropka. W przypadku posiadania wersji Standard, pole będzie nieaktywne.


Powiadomienia SMS dla klientów się w drugiej zakładce Ustawień usługi SMS.

Istnieje możliwość skonfigurowania trzech rodzajów powiadomień (Powiadomienie o nowej rezerwacji, Powiadomienia o odwołaniu rezerwacji oraz Powiadomienie o zmianie rezerwacji). Są one domyślne wyłączone. W celu ich aktywacji zaznacz przycisk aktywujący przy wybranych powiadomieniach.

Jeśli chcesz dokonać zmian w domyślnych szablonach treści, kliknij opcję edytuj w jednym z dostępnych rodzajów powiadomień.


W oknie edycji powiadomienia wprowadź zmiany w pozycji Treść.
Po prawej stronie przygotowane są pozycje autotekstowe, których możesz użyć w treści. Wystarczy, że klikniesz w jedno z pól, a przeniesie się ono do treści w miejsce ustawionego kursora.
W przedstawianym przykładzie dodano pole autotekstowe „Usługa”.

Pod opisanymi polami widoczny jest również podgląd przykładowego powiadomienia, dzięki któremu jeszcze precyzyjniej dostosujesz treść powiadomienia do własnych wymagań.

Po zakończeniu edycji kliknij ZATWIERDŹ.


Aby zapisać wprowadzone zmiany i rozpocząć korzystanie z powiadomień SMS kliknij ZAKTUALIZUJ.


Od tego momentu do dodawanych rezerwacji będą wysyłane powiadomienia SMS. Gratulacje!

Poniżej przykładowy SMS z powiadomieniem potwierdzenia rezerwacji.