W panelu administracyjnym twojego eSklepu istnieje również możliwość dodania strony nagłówkowej i/lub stopki z podłączonym linkiem zewnętrznym, który może przekierowywać twoich klientów bezpośrednio do strony formularza rezerwacji.

Jeśli chcesz dodać takiego rodzaju obiekt/obiekty, w drzewie kategorii znajdującym się po lewej stronie ekranu rozwiń menu Wygląd i treści, a następnie kliknij Linki w nagłówku i stopce.


Po załadowaniu strony upewnij się, że znajdujesz się w menu nagłówek.

Następnie w pozycji Wybierz link wskaż Zewnętrzny adres URL.

Następnie wprowadź nazwę tworzonej strony nagłówkowej. W przedstawianym przykładzie strona przyjmie nazwę Umów konsultacje.

W pozycji Adres wklej wcześniej skopiowany, bezpośredni link do formularza rezerwacji z aplikacji zarezerwuj.pl.

Jeśli chcesz aby link otwierany był w nowym oknie przeglądarki, koniecznie zaznacz opcję W nowym oknie.

Na koniec kliknij przycisk DODAJ LINK.


Strona nagłówkowa z linkiem zostanie dodana do twojego eSklepu. Odnajdziesz ją w sekcji Linki.

Jeśli chcesz ustawić kolejność stron nagłówkowych, możesz to zrobić w sekcji Linki metodą przeciągnij i upuść.


Po załadowaniu strony przejdź do menu Stopka i kliknij przycisk DODAJ LINK.

Następnie w pozycji Wybierz link wskaż Zewnętrzny adres URL.

Pozycja Grupa pozwoli ci umiejscowić nową stopkę w odpowiedniej grupie linków. W przedstawianym przykładzie nowa stopka znajdzie swoje miejsce w grupie Zakupy.

Następnie wprowadź nazwę tworzonej stopki. W przedstawianym przykładzie stopka przyjmie nazwę Umów konsultacje.

W pozycji Adres wklej wcześniej skopiowany, bezpośredni link do formularza rezerwacji z aplikacji zarezerwuj.pl.

Jeśli chcesz aby link otwierany był w nowym oknie przeglądarki, koniecznie zaznacz opcję W nowym oknie.

Na koniec kliknij przycisk DODAJ LINK.


Stopka z linkiem zostanie dodana do twojego eSklepu. Odnajdziesz ją również poniżej.

Jeśli chcesz ustawić kolejność stopek, możesz to zrobić metodą przeciągnij i upuść.