W poniższym przykładzie przedstawiamy proces rezerwacji sprzętu, wykorzystując formularz zamieszczony na stronie www. Tym sposobem rezerwacji z pewnością zainteresowani będą klienci odwiedzający twoją stronę. Warto wspomnieć, że stworzenie widgetu i wygenerowanie skryptu do przeklejenia na stronę www odnajdziesz w menu Ustawienia -> sekcja Formularz na WWW -> Widgety.

Rezerwacja rozpoczyna się 22 marca a kończy 25 marca (4 dni). Rezerwowanym zasobem jest Młotowiertarka sieciowa TE 7-C.

Aby rozpocząć proces rezerwacji należy odnaleźć miejsce na stronie WWW, w którym klient otrzymał możliwość rezerwacji twoich zasobów. W przedstawianym przykładzie jest to strona w menu Wypożyczalnia.

Na stronie z zamieszczonym widgetem należy wskazać interesującą nas usuługę klikając przy niej w przycisk WYPOŻYCZ. Nazwa przycisku może się różnić w zależności od ustawień widgetu.


Następnie klient zostanie poproszony o wybór zasobu (sprzętu), który chce wypożyczyć. W przedstawianym przykładzie będzie to Młotowiertarka sieciowa TE 7-C. Aby przejść do kolejnego kroku w procesie rezerwacji należy przycisk WYPOŻYCZ.


Następną czynnością do wykonania jest wybór terminu. W kalendarzu poniżej należy wybrać okres czasu, którego ma dotyczyć rezerwacja wypożyczanego sprzętu. W przedstawianym przykładzie są to 4 dni zaczynając od 22 marca 2021. Data końcowa to 25 marzec 2021.

Daty podświetlone na czerwono oznaczają brak dostępu wybranego sprzętu w danym okresie.

W pozycji Liczba rezerwacji klient podaje ilość rezerwowanego sprzętu.

Po wskazaniu prawidłowego terminu klikamy WYPOŻYCZ.


W ostatnim kroku klient zostanie poproszony o uzupełnienie danych osobowych takich jak Imię, Nazwisko, Telefon oraz E-mail. W pozycji Pole dodatkowe istnieje możliwość pozostawienia dodatkowej informacji dla wypożyczalni.

Widoczne jest również podsumowanie dotychczasowych kroków rezerwacji sprzętu.

Aby zakończyć proces rezerwacji sprzętu w wypożyczalni należy kliknąć WYPOŻYCZ.


Na koniec klient otrzyma komunikat świadczący o przyjęciu złożenia rezerwacji. Z tego miejsca istnieje również możliwość wypożyczenia kolejnego sprzętu. Wystarczy kliknąć DOKONAJ KOLEJNEJ REZERWACJI.


O przyjęciu złożenia rezerwacji klient zostanie również poinformowany drogą mailową.