W tym kroku dodaj cały sprzęt (Zasoby), który dostępny jest dla klientów wypożyczalni. W przedstawianym przykładzie będą to różnego rodzaju narzędzia, akcesoria i osprzęt .

Aby rozpocząć dodawanie pierwszego sprzętu kliknij Dodaj zasób.


W oknie, które się pojawiło wybierz wcześniej stworzoną kategorię zasobu. W przedstawianym przykładzie będą to Elektronarzędzia.

Wprowadź Nazwę sprzętu (zasobu) oraz jego Nazwę publiczną – tą nazwę zobaczą Twoi klienci.

W pozycji Liczba jednoczesnych rezerwacji wprowadź ilość tego rodzaju sprzętu w twojej wypożyczalni.

W polu Maksymalna liczba miejsc na rezerwację ustal jaką ilość posiadanego przez firmę sprzętu będzie mógł zarezerwować klient podczas jednej rezerwacji.

Ustaw indywidualny kolor etykiety dla dodawanego zasobu.

Poniżej wybierz, jakie usługi mają być dostępne dla tworzonego zasobu.

Godziny dostępności zostaną automatycznie ustawione na 24h wraz z przypisaniem do zasobu usługi, której rodzaj w poprzednim kroku został ustawiony na dzienny.

Jeśli chcesz możesz dodać zdjęcie zasobu klikając w link dodaj zdjęcie u góry ekranu.

Po zakończeniu edycji zasobu kliknij ZATWIERDŹ i przejdź do dodawania kolejnego zasobu.


Po dodaniu wszystkich zasobów (narzędzi) kliknij DALEJ.