Aby proces rezerwacji wizyt lekarskich przebiegał sprawnie i komfortowo zarówno dla Ciebie, jak i Twoich pacjentów koniecznie określ niezbędne parametry terminarza:

  • Nazwa terminarza – w zależności od tego, czy chcesz prowadzić jeden terminarz dla całej przychodni, czy kilka osobnych (np. dla oddziałów) wprowadź odpowiednią nazwę, przykładowo Terminarz: Dr Anna Winiarska;
  • Adres email do kontaktu zwrotnego – na wprowadzony tutaj adres email będzie wysyłana odpowiedź pacjenta w przypadku gdy zechce odpowiedzieć na przesłane do niego powiadomienie.
  • Minimalny czas rezerwacji przed terminem – jeśli chcesz, by np. zamknąć możliwość rezerwacji na godzinę przed, wprowadź w pole godz. wartość 1. Dzięki temu rezerwacja będzie możliwa najpóźniej na 1 godzinę przed planowaną wizytą;
  • Maksymalny czas rezerwacji w przód – tu możesz wyznaczyć czas, na jaki można dokonać rezerwacji wizyty w przód. Jeśli wprowadzisz np. wartość 30 dni, to rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie na kolejnych 30 dni;
  • Anulowanie rezerwacji z wyprzedzeniem – podaj najkrótszy czas przed zarezerwowanym terminem, do kiedy można odwołać rezerwacje;
  • Odstępy czasu przy wyborze godzin rezerwacji – wskaż najmniejszy odstęp czasowy pomiędzy rezerwacjami. W przedstawianym przykładzie odstępy czasowe ustawione są na 15 minut.

Jeśli definiowany terminarz ma być dostępny w innych godzinach niż podanych wcześniej godzinach otwarcia gabinetu/przychodni, koniecznie wprowadź prawidłowe Godziny dostępności.

W prawej części okna musisz określić, z jakimi kategoriami i konkretnymi zasobami (lekarzami) terminarz będzie powiązany (mogą to być wszyscy lekarze lub tylko wybrani). W ten sposób możesz określić, że np. dany terminarz obejmuje tylko usługi wykonywane przez lekarzy danej specjalizacji (np. kardiologia), a dodając kolejny terminarz będzie można przypisać lekarzy pozostałych specjalizacji.

Jeśli wszystkie wyżej wymienione parametry zostały określone, kliknij DALEJ.