Po powrocie do strony Widgety kliknij w Ustaw zgody.


Jeśli chcesz, aby treść wybranej zgody była wyświetlana na formularzu rezerwacji, kliknij przy niej w Uzupełnij treść, aby pokazać lub Edytuj.


W oknie edycji wyświetli się szablon treści zgody. Uzupełnij go prawidłowymi danymi i kliknij ZATWIERDŹ.


Po zatwierdzeniu wyedytowanej treści zgody zaznacz checkbox POKAZUJ NA WIDGECIE.

Aby akceptacja wybranej zgody była niezbędna podczas rezerwacji usługi, zaznacz przy niej checkbox WYMAGANA.

Wprowadzone zmiany związane ze zgodami zapiszesz klikając w przycisk ZAKTUALIZUJ. Następnie, aby powrócić do okna Widgety, kliknij Wróć w prawym górnym rogu aplikacji.