W celu aktywacji wymagalności zaliczek zaloguj się do aplikacji zarezerwuj.pl, a następnie kliknij w moduł Ustawienia.


Po przejściu do ustawień kliknij w opcję Usługi, znajdującą się w sekcji Ogólne.


Kliknij w ikonę edycji usługi, dla której chcesz aktywować wymagalność wpłaty zaliczki.


W edytowanej usłudze zaznacz checkbox Wymagaj zaliczki, a następnie określ jej rodzaj. Możliwe do wyboru są dwa rodzaje zaliczek:

Procentowa – wysokość zaliczki jest określona jako procent kwoty rezerwowanej usługi;
Ustalona wartość – wysokość zaliczki jest określona jako stała kwota.

Na koniec kliknij ZATWIERDŹ.

Powtórz tą czynność dla każdej usługi, dla której ma być wymagane wpłacenie zaliczki.