Jeśli zakładane konto w serwisie Przelewy24 ma obsługiwać płatności związane z rezerwacjami aplikacji zarezerwuj.pl, zaznacz checkbox Nie posiadam i nie będę posiadał sklepu internetowego.

W polu Opis świadczonych usług wpisz „Przyjmowanie płatności za usługi w ramach zarezerwuj.pl„.

Dodatkowo usługodawca wymaga aby w tym polu wpisać również opis prowadzonej działalności, a dokładniej do czego aplikacja zarezerwuj.pl będzie wykorzystywana. W zależności od rodzaju branży może to być przykładowo wynajem sal, konsultacje z psychologiem, warsztaty z dziećmi, szkolenia, rezerwacje uczestnictwa w eventach kulturalnych, rezerwacje sprzętu sportowego itd. W przedstawianym przykładzie opisem będą rezerwacje miejsc na usługi związane z Car-detailingiem.

Wskaż również branżę działalności.

Aby przejść do kolejnego kroku kliknij przycisk Dalej.