Po aktywacji usługi płatności online, klient otrzymuje możliwość podjęcia decyzji podczas rezerwacji usługi, czy chce skorzystać z płatności online, czy też chce pominąć ten proces i decyduje się na uiszczenie płatności na miejscu. Pamiętaj, że funkcjonalność będzie aktywna dla usług z wprowadzoną ceną i przy których owa cena nie będzie ukryta.

Poniższy krok wyjaśni w jaki sposób skonfigurować usługi, aby płatność online była wymagana podczas rezerwacji.

Po przejściu do ustawień kliknij w opcję Usługi, znajdującą się w sekcji Ogólne.


Kliknij w ikonę edycji usługi, dla której chcesz aktywować możliwość płatności online.


W edytowanej usłudze zaznacz checkbox Aktywuj płatność online dla tej usługi.

Dzięki aktywacji płatności online pojawią się dodatkowe opcje do parametryzacji:

  • płatność online za całość,
  • zaliczka online

a dla każdej z opcji 3 możliwości wyboru:

  • wyłączona,
  • opcjonalna – klient będzie miał możliwość wpłacenia zaliczki/całości podczas rezerwacji usługi,
  • wymagana – klient będzie zobowiązany do wpłacenia zaliczki/całości podczas rezerwacji usługi.

Po wyborze opcji zaliczki online określ rodzaj zaliczki. Do wyboru możliwa jest jest stała ustalona wartość lub wartość procentowa.

Warto wspomnieć, że w przypadku wyboru wymaganej płatności online za całość usługi, możliwość wyboru zaliczki online zostanie automatycznie zablokowana.​​

Na koniec kliknij ZATWIERDŹ.


Od tego momentu, na stronach, na których zamieścisz widget aplikacji zarezerwuj.pl dla klientów, usługi z wymaganymi płatnościami online będą przedstawiane z dopiskiem płatność online.

W zależności od ustawionych wcześniej parametrów, po najechaniu kursorem na informację o płatności online, pojawiać się będą ewentualne informacje dotyczące form płatności.


W przypadku rezerwacji usługi, przy której płatności online są opcjonalne, klient będzie mógł podjąć decyzję związaną z płatnością korzystając z przycisków ZAPŁAĆ CAŁOŚĆ, ZAPŁAĆ ZALICZKĘ lub ZAPŁAĆ NA MIEJSCU.