Zakończenie udostępniania aplikacji Subiekt 123 dla klienta biura rachunkowego może być wykonane z poziomu Konta InsERT biura rachunkowego. Wystarczy, że skorzystasz z opcji ZAKOŃCZ UDOSTĘPNIANIE.