Udostępnianie Subiekta 123 dla InsERT GT dla klientów biura rachunkowego odbywa się w serwisie Konto InsERT, w module Klienci biura.


Aplikację Subiekt 123 można udostępnić wyłącznie dla zarejestrowanych klientów biura rachunkowego. Mogą to być zarówno nowi jak i już istniejący klienci. Poniżej przedstawiono oba sposoby udostępnienia.

Aby rozpocząć proces udostępniania aplikacji dla nowego klienta biura rachunkowego, kliknij w przycisk + DODAJ KLIENTA


W oknie Rejestracja klienta biura wprowadź NIP klienta biura, a następnie kliknij ZATWIERDŹ.


W kolejnym kroku wskaż odpowiedni program , który chcesz udostępnić swojemu klientowi (Subiekt 123 dla InsERT GT), a następnie kliknij PRZEJDŹ DALEJ.


W formularzu Udostępnianie Subiekta 123 uzupełnij prawidłowo dane firmy oraz jej adres.

Podany w formularzu e-mail powinien być adresem do kontaktu z klientem biura w zakresie funkcjonowania usługi. Na podany adres mogą być wysłane informacje o planowanych aktualizacjach Subiekta 123, przerwach technicznych, zmianach regulaminu itp.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych kliknij w przycisk PRZEJDŹ DALEJ.


System raz jeszcze prosi o zweryfikowanie adresu e-mail klienta. Ważne jest, aby wprowadzony adres był prawidłowy, gdyż zostanie na niego przesłany link do aktywowania usługi Subiekt 123. Jeśli istnieje taka potrzeba, możesz jeszcze zmienić adres e-mail.

Kliknij w przycisk PODSUMOWANIE.


W ostatnim kroku zatwierdź podane wcześniej dane i zakończ proces udostępniania Subiekta 123 klikając w przycisk UDOSTĘPNIJ.


Subiekt 123 został udostępniony Twojemu klientowi. Na wprowadzony wcześniej adres e-mail klienta zostało wysłane zaproszenie. Kliknij w opcję ZAMKNIJ, aby powrócić do modułu Klienci biura.


Na liście pojawił się nowy klient wraz z udostępnioną usługą Subiekta 123.Udostępnienie aplikacji Subiekt 123 dla klienta biura rachunkowego, który został już wcześniej zarejestrowany jest równie intuicyjne. W module Klienci biura, kliknij lewym przyciskiem myszy w firmę, dla której chcesz udostępnić aplikację.


W oknie Klient biura skorzystaj z przycisku DODAJ PROGRAM.


W kolejnym kroku wskaż odpowiedni program (Subiekt 123 dla InsERT GT), a następnie kliknij PRZEJDŹ DALEJ.


W formularzu Udostępnianie Subiekta 123 wyświetlone zostaną dane firmy oraz jej adres.

Podany w formularzu e-mail powinien być adresem do kontaktu z klientem biura w zakresie funkcjonowania usługi. Na podany adres mogą być wysłane informacje o planowanych aktualizacjach Subiekta 123, przerwach technicznych, zmianach regulaminu itp.

Upewnij się, że wprowadzone dane są prawidłowe, a następnie kliknij w przycisk PRZEJDŹ DALEJ.


System raz jeszcze prosi o zweryfikowanie adresu e-mail klienta. Ważne jest, aby wprowadzony adres był prawidłowy, gdyż zostanie na niego przesłany link do aktywowania usługi Subiekt 123. Jeśli istnieje taka potrzeba, możesz jeszcze zmienić adres e-mail.

Na koniec kliknij PODSUMOWANIE.


W ostatnim kroku zatwierdź podane wcześniej dane i zakończ proces udostępniania Subiekta 123 klikając w przycisk UDOSTĘPNIJ.


Gotowe. Pomyślnie udostępniono aplikację Subiekt 123 dla klienta biura rachunkowego. W celu zakończenia procesu udostępniania kliknij ZAMKNIJ.


Na liście, przy kliencie biura rachunkowego pojawiła się nowa, udostępniona usługa – Subiekt 123 dla InsERT GT.