Udostępnianie Subiekta 123 klientom odbywa się w serwisie Konto InsERT, w module Licencje.

W celu udostępnienia klientowi Subiekta 123 kliknij w przycisk Udostępnij klientowi przy usłudze Subiekt 123 dla InsERT GT.


Zostajesz przeniesiony do modułu Klienci Biura. Możesz też od razu przejść do modułu Klienci biura klikając w odpowiednią zakładkę w serwisie Konto InsERT. Przed udostępnieniem należy zarejestrować nowego klienta w serwisie.

Kliknij w przycisk Zarejestruj nowego klienta.


W oknie Rejestracja nowego klienta podaj NIP lub VATIN klienta, któremu udostępniasz Subiekta 123. Następnie wprowadź jego nazwę. W polu program powinna być wybrana pozycja Subiekt 123 dla InsERT GT.

Zatwierdź wprowadzone dane klikając w przycisk Dalej.


Serwis zweryfikuje poprawność danych i poprosi o ostateczne zatwierdzenie rejestracji. Kliknij w przycisk Zarejestruj klienta.


Po zarejestrowaniu nowego klienta w serwisie należy udostępnić mu Subiekta 123. Kliknij w tym celu w przycisk Udostępnij Subiekta 123.


W formularzu Udostępnianie Subiekta 123 podaj adres e-mail klienta, na który zostanie przesyłane zaproszenie do korzystania z usługi.

Uzupełnij także dane adresowe klienta, a następnie kliknij w przycisk Dalej.


System raz jeszcze prosi o zweryfikowanie adresu e-mail klienta. Ważne jest aby wprowadzony adres był faktycznym adresem wykorzystywanym przez klienta, gdyż na ten adres zostanie klientowi przesłany link do aktywowania usługi Subiekt 123.

Kliknij w przycisk Dalej.


W ostatnim kroku zatwierdź podane wcześniej dane i zakończ proces udostępniania Subiekta 123 klikając w przycisk Udostępnij.


Subiekt 123 został udostępniony Twojemu klientowi. Na wprowadzony wcześniej adres e-mail klienta zostało wysłane zaproszenie. Kliknij w opcję Powrót do listy klientów biura.


Na liście pojawił się nowy klient.