W celu dokonania wyboru należności przejdź do modułu Dokumenty nieopłacone.

Zaznacz należności, których windykację chcesz zlecić firmie Kaczmarski Inkasso, a następnie kliknij w opcję Odzyskaj pieniądze znajdującą się nad listą rozrachunków.

Pamiętaj, że możliwe jest przesłanie wyłącznie nierozliczonych, przeterminowanych należności.

Jeżeli wybrałeś należności wystawione na różnych kontrahentów, wskaż dłużnika, którego wierzytelności chcesz wysłać jako pierwsze, a następnie kliknij w przycisk Odzyskaj pieniądze.

Pamiętaj, że zlecenie do Kaczmarski Inkasso może dotyczyć wierzytelności wyłącznie jednego kontrahenta.

W formularzu przekazania sprawy do Kaczmarski Inkasso zweryfikuj dane dłużnika. Są one pobierane z programu, więc powinny być prawidłowe, jednak w razie konieczności możesz je zmienić w samym formularzu. Skorzystaj w tym celu z opcji Edytuj dane.

Zweryfikuj listę należności, jakie zostaną przekazane oraz zapoznaj się z prowizją, którą zostaniesz obciążony jedynie w przypadku odzyskania pieniędzy.

Zaznacz chęć odzyskania kosztów prowizji od dłużnika. Firma Kaczmarski nieodpłatnie pomoże Ci w odzyskaniu tych pieniędzy, jeśli dłużnik będzie uchylał się od zwrócenia kosztów.

Jeżeli kwota należności przekracza 500zł, możesz automatycznie dopisać dłużnika do KRD – służy do tego kolejna opcja na liście.

Na koniec kliknij w przycisk Odzyskaj pieniądze.