Zalogowałeś się do Portalu Biura.

Dzięki usłudze Raporty, biuro rachunkowe udostępni Ci ważne informacje finansowe i podatkowe.Korzystając z usługi Dokumenty, Ty przekażesz do biura rachunkowego dokumenty w do zaksięgowania, postaci skanów lub zdjęć.W każdej chwili możesz korzystać z Portalu Biura wybierając stronę https://app.portalbiura.pl