Następnym etapem jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Konta InsERT.

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na stronie i wyraź zgodę na przetwarzanie danych zaznaczając opcję Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę…

Poniżej możesz dodatkowo zaznaczyć kanały komunikacyjne, za pomocą których będziesz informowany o ważnych zmianach i informacjach handlowych. Do wyboru są e-mail, telefon i SMS.

Na koniec kliknij w umieszczony na dole przycisk Wyrażam zgodę.