Teraz udostępnisz Portal Biura – Raporty, swojemu klientowi. Czynności zaprezentowane w tym kroku powinieneś powtórzyć dla każdego klienta (jego podmiotu Rachmistrza lub Rewizora nexo), któremu chcesz udostępnić Raporty.

Przejdź do modułu Portal Biura w programie Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo (podmiot klienta).

Kliknij Zarządzaj w sekcji Zarządzanie usługami dla klienta biura.

Pamiętaj, że do udostępnienia klientowi usługi wymagane jest podanie jego adresu e-mail oraz uzupełnienia danych teleadresowych w kartotece Moja Firma. Jeśli program wykryje brak jakichś wymaganych danych klienta, zaproponuje Ci otwarcie kartoteki Moja Firma w celu ich uzupełnienia.

W oknie Zarządzanie usługami, widoczny jest adres e-mail klienta, na który wysłane zostanie zaproszenie do korzystania z usługi. Jak już wspomniano, adres podpowiadany jest z kartoteki Moja Firma w podmiocie klienta, jeśli chcesz – możesz go jeszcze zmienić.

Zaznacz opcję Raporty, a następnie kliknij przycisk OK.

Program łączy się z serwisem i udostępnia usługę danemu klientowi.

Na koniec wyświetlana jest informacja o pomyślnym udostępnieniu i wysłaniu linku aktywacyjnego na adres e-mail klienta.

Kliknij w przycisk OK.

Na stronie informacyjnej, w module Portal Biura, pojawiła się informacja o udostępnieniu usługi klientowi. Od tego momentu możesz wysyłać do niego raporty i informacje finansowo-księgowe z programu.

Informacje o tym jak Twój klient ma zaakceptować zaproszenie i rozpocząć pracę z Portalem Biura zamieściliśmy w przewodniku, który znajdziesz tutaj.