Teraz udostępnisz usługę Dokumenty w Portalu Biura swojemu klientowi. Czynności zaprezentowane w tym kroku powinieneś powtórzyć dla każdego klienta, któremu chcesz umożliwić przekazywanie dokumentów za pośrednictwem aplikacji Portal Biura.

Przejdź do modułu Komunikacja -> Portal Biura w programie Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo (podmiot klienta).

Kliknij Zarządzaj w sekcji Zarządzanie usługami dla klienta biura. Pamiętaj, że do udostępnienia klientowi usługi wymagane jest podanie jego adresu e-mail oraz uzupełnienia danych teleadresowych w kartotece Moja Firma. Jeśli program wykryje brak jakichś wymaganych danych klienta, zaproponuje Ci otwarcie kartoteki Moja Firma w celu ich uzupełnienia.


W oknie Zarządzanie usługami, widoczny jest adres e-mail klienta, na który wysłane zostanie zaproszenie do korzystania z usługi. Jak wspomniano wcześniej, adres podpowiadany jest z kartoteki Moja Firma w podmiocie klienta. Jeśli chcesz, możesz go jeszcze zmienić.

Zaznacz opcję Dokumenty, a następnie kliknij przycisk OK.


Program informuje o pomyślnym udostępnieniu usługi klientowi. Na wprowadzony adres e-mail zostaje wysłane zaproszenie do korzystania z usługi Dokumenty.

W Kliknij w przycisk OK.


Na stronie informacyjnej, w module Portal Biura, pojawiła się informacja o udostępnieniu usługi klientowi. Od tego momentu możesz w programie odbierać dokumenty przekazane przez klienta za pośrednictwem Portalu Biura.


Informacje o tym jak Twój klient ma zaakceptować zaproszenie i rozpocząć pracę z Portalem Biura zamieściliśmy w przewodniku, który znajdziesz tutaj.