Następny krok formularza polega na złożeniu deklaracji dot. zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego. Po wprowadzeniu danych reprezentanta upoważnionego do zawarcia umowy pole Oświadczam, że posiadam status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ustaw na Nie.

Możliwe jest także dodanie dodatkowych reprezentantów firmy oraz przyznanie dostępu do panelu Przelewy24 osobie kontaktowej.
Po wprowadzeniu niezbędnych danych Osoby kontaktowej opcję Czy przyznać dostęp do panelu? koniecznie ustaw na Tak, a następnie ustal hasło dostępu.

Po wprowadzeniu tych danych kliknij przycisk Dalej.