W celu dokonania wyboru należności przejdź do jednego z modułów rozrachunkowych, np. Rozrachunki według dokumentów.

Zaznacz należności, których windykację chcesz zlecić firmie Kaczmarski Inkasso, a następnie kliknij w link Odzyskaj pieniądze znajdujący się nad listą rozrachunków. Pamiętaj, że możliwe jest przesłanie wyłącznie nierozliczonych, przeterminowanych należności. Są one łatwo widoczne na liście dzięki kolumnie Odzyskaj pieniądze, w której oznaczone są zielonym statusem Odzyskaj pieniądze.


Jeżeli wybrałeś należności wystawione na różnych kontrahentów, wskaż dłużnika, którego wierzytelności chcesz wysłać jako pierwsze, a następnie kliknij w przycisk Odzyskaj pieniądze.

Pamiętaj, że zlecenie do Kaczmarski Inkasso może dotyczyć wierzytelności wyłącznie jednego kontrahenta.


W formularzu przekazania sprawy do Kaczmarski Inkasso zweryfikuj dane dłużnika. Są one pobierane z programu, więc powinny być prawidłowe, jednak w razie konieczności możesz je zmienić w samym formularzu. Skorzystaj w tym celu z opcji Edytuj dane.

Zweryfikuj listę należności, jakie zostaną przekazane oraz zapoznaj się z prowizją, którą zostaniesz obciążony jedynie w przypadku odzyskania pieniędzy.

Zaznacz chęć odzyskania kosztów prowizji od dłużnika. Firma Kaczmarski nieodpłatnie pomoże Ci w odzyskaniu tych pieniędzy, jeśli dłużnik będzie uchylał się od zwrócenia kosztów.

Jeżeli kwota należności przekracza 500zł, możesz automatycznie dopisać dłużnika do KRD – służy do tego kolejna opcja na liście.

Na koniec kliknij w przycisk Odzyskaj pieniądze.