Dokumenty przesłane przy wykorzystaniu usługi Dokumenty firmy dostępne są w sekcji KOMUNIKACJA -> Dokumenty firmy. W każdej chwili możesz pobrać nowe dokumenty wybierając opcję Odśwież listę plików.

Poniższy krok przedstawia proces zaksięgowania przesłanego dokumentu faktury sprzedaży jako zapis ewidencji VAT, który następnie księgowany jest na kontach za pomocą schematu importu.

Aby rozpocząć proces księgowania jednego z przesyłanych dokumentów, zaznacz go na liście.

Następnie kliknij w ikonę „” odpowiadającą za wyświetlenie menu OPIS DOKUMENTU. Znajdują się tam pola odczytane z dokumentu, czyli miesiąc rozliczeniowy, data i numer dokumentu, a także komentarz osoby wprowadzającej fakturę w usłudze Dokumenty firmy (Notatka księgowa).

W sekcji Wprowadź dokument jako, odnajdź opcję wyboru rodzaju zapisu VAT i ustaw ją na Sprzedaż prosta.

Po ustawieniu niezbędnych parametrów kliknij Wprowadź dokument.


Podczas wprowadzania zapisu księgowego po prawej stronie widoczny jest podgląd oryginalnego dokumentu, a po lewej stronie zapis, który jest tworzony w Rewizorze nexo. Dane odczytane z dokumentu zostają podświetlone na zielono. Oczywiście w przypadku wykrycia nieścisłości lub braku danych, możesz je ręcznie podać w tworzonym zapisie.

Upewnij się również, że w tworzonym zapisie ewidencji VAT przeniesione wartości są prawidłowe.


Jeśli zapis ewidencji VAT posiada już poprawne dane, możesz go teraz zaksięgować za pomocą schematu dekretacji. W tym celu kliknij górne menu Operacje -> Dekretuj.


Jeśli posiadasz schemat dekretacji wybranego typu dokumentu, program wyświetli uzupełniony dekret wraz z podglądem dokumentu, którego dotyczy operacja.

Aby zakończyć proces wprowadzania zapisu księgowego, kliknij ZAPISZ I KONTYNUUJ.


Dokument otrzymuje status powiązania z zapisem księgowym(kolumna ZK).