Dokumenty przesłane przy wykorzystaniu usługi Dokumenty firmy dostępne są w sekcji Ewidencje księgowe -> Dokumenty. W każdej chwili możesz pobrać nowe dokumenty wybierając opcję Pobierz nowe dokumenty.

Poniższy krok przedstawia proces zaksięgowania przesłanego dokumentu faktury sprzedaży jako zapis ewidencji VAT, który następnie księgowany jest na kontach za pomocą schematu importu.

Aby rozpocząć proces księgowania jednego z przesyłanych dokumentów, zaznacz go na liście.

W pasku widocznym na środku okna programu znajdują się pola odczytane z dokumentu, czyli miesiąc rozliczeniowy, data i numer dokumentu, a także komentarz osoby wprowadzającej fakturę w usłudze Dokumenty firmy (notatka księgowa).

W sekcji Księguj dokument jako, odnajdź opcję VAT i ustaw na sprzedaż.

Po ustawieniu niezbędnych parametrów kliknij Wprowadź dokument.


Podczas wprowadzania zapisu księgowego po prawej stronie widoczny jest podgląd oryginalnego dokumentu, a po lewej stronie zapis, który jest tworzony w Rewizorze GT. Dane odczytane z dokumentu zostają podświetlone na zielono. Oczywiście w przypadku wykrycia nieścisłości lub braku danych, możesz je ręcznie podać w tworzonym zapisie. Po weryfikacji danych wybierz zapisz.

Aby zakończyć proces wprowadzania zapisu ewidencji VAT, kliknij Zapisz i kontynuuj.


Wprowadzony zapis księgowy odnajdziesz w sekcji Ewidencje księgowe -> Ewidencja VAT sprzedaży.

Możesz go teraz zaksięgować za pomocą schematu dekretacji. Na wybranym zapisie kliknij prawy przycisk myszy, a następnie wybierz opcję dekretuj wg schematu.


Jeśli posiadasz schemat dekretacji wybranego typu dokumentu, program wyświetli uzupełniony dekret wraz z podglądem dokumentu, którego dotyczy operacja. Upewnij się czy wszystko się zgadza, zamknij podgląd dokumentu i zapisz dekret.