Podczas pierwszego uruchomienia i konfiguracji usługi, prócz wyboru trybu pracy konieczne było również nadanie uprawnień użytkownikom. Zostało to dokładnie opisane w tutorialach poświęconym aktywacji usługi dla programów linii GT oraz nexo. Jeśli uprawnienia użytkowników w usłudze są już nadane, możesz pominąć ten krok.

Zawsze możesz zmienić lub nadać nowe uprawnienia. W tym celu (będąc zalogowanym na koncie administratora usługi) kliknij w ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.


Przejdź do menu Użytkownicy. Następnie wskaż użytkowników, którzy będą mogli dokonać weryfikacji nowych dokumentów.