W tym kroku zostaniesz poproszony o wybór pracowników, którzy mają mieć dostęp do aplikacji Dokumenty Firmy.

Wyświetlana lista pracowników aktualizuje się na podstawie nadanych uprawnień z poziomu Konta InsERT.

Aby nadać uprawnienia istniejącym, bądź nowym pracownikom, kliknij Przejdź do Konta InsERT.


W nowej zakładce zostaniesz przeniesiony do sekcji Użytkownicy w Koncie InsERT.

Jeśli chcesz nadać uprawnienia istniejącemu użytkownikowi (pracownikowi), kliknij przy jego kartotece EDYTUJ UPRAWNIENIA.


W oknie edycji użytkownika zaznacz checkbox Dokumenty Firmy i kliknij ZAPISZ ZMIANY.


Uprawnienia zostają nadane. Zostaniesz o tym fakcie poinformowany odpowiednim komunikatem.

Aby zakończyć proces nadawania uprawnień kliknij ZAMKNIJ.

Jeśli chcesz nadać uprawnienia nowemu użytkownikowi (pracownikowi), wystarczy że klikniesz przycisk DODAJ UŻYTKOWNIKA w prawym górnym rogu ekranu.


W oknie Dodawanie użytkownika wprowadź Adres e-mail osoby, którą chcesz dodać. Na wskazany adres zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z usługi.

W pozycji Uprawnienia do produktów zaznacz Dokumenty firmy, a następnie kliknij DODAJ UŻYTKOWNIKA.


Zaproszenie wysłane. Pozostaje jedynie poczekać na odbiór zaproszenia przez pracownika.

Aby zakończyć proces nadawania uprawnień kliknij ZAMKNIJ.


Do momentu akceptacji zaproszenia przez użytkownika, jego kartoteka w Koncie InsERT pozostanie w sekcji Zaproszeni użytkownicy.

Po nadaniu niezbędnych uprawnień dla pracowników wróć do zakładki aplikacji Dokumenty Firmy.

Jeśli w Aktualnej liście użytkowników widnieją wszyscy pracownicy, którzy powinni mieć dostęp do aplikacji, kliknij Dalej.