Po powrocie do ustawień w zarezerwuj.pl aktywowane zostaną dodatkowe ustawienia.

Kliknij edytuj w celu dokonania zmian w domyślnym szablonie treści powiadomienia email.


W oknie edycji powiadomienia wprowadź zmiany w pozycji Temat i Treść.
Po prawej stronie przygotowane są pozycje autotekstowe, których możesz użyć w treści. Wystarczy, że klikniesz w jedno z pól, a zostanie ono wstawione do treści, w miejsce kursora.

Pod opisanymi polami widoczny jest również podgląd przykładowego powiadomienia, dzięki któremu jeszcze precyzyjniej dostosujesz treść powiadomienia do własnych wymagań.

Po zakończeniu edycji kliknij ZATWIERDŹ.


Aby zapisać wprowadzone zmiany w zarezerwuj.pl kliknij ZAKTUALIZUJ.