Po zalogowaniu do aplikacji zarezerwuj.pl przejdź do modułu Ustawienia.


Po przejściu do ustawień kliknij w opcję Uprawnienia użytkowników, która znajduje się w sekcji Firma.


Odnajdź na liście nowego użytkownika, a następnie kliknij przy nim w ikonę edycji.


W oknie edycji uprawnień użytkownika włącz Dostęp do aplikacji.
W części Dostęp do ustawień terminarzy wybierz minimum jeden z istniejących terminarzy w twojej aplikacji, a następnie kliknij przycisk USTAW ZAKRES w celu zdefiniowania dostępu do ustawień terminarza.
W części Dostęp do zasobów wybierz, do których zasobów użytkownik będzie miał dostęp.
W części Dostęp do ustawień ogólnych wskaż, w których ustawieniach aplikacji użytkownik będzie miał prawo do jakichkolwiek zmian.

Jeśli chcesz, aby użytkownik posiadał wszystkie możliwe uprawnienia w aplikacji kliknij w treść Przyznaj wszystkie uprawnienia. W przypadku chęci odebrania wszystkich uprawnień kilknij w Odbierz wszystkie uprawnienia.

Po zdefiniowaniu dostępu do aplikacji kliknij w przycisk ZAPISZ.


Po zapisaniu ustawień powrócisz do okna uprawnień użytkowników. Od teraz nowy użytkownik posiada dostęp do aplikacji w ustalonym przez Ciebie zakresie. W kolumnie STATUS UPRAWNIEŃ odnajdziesz informacje o przydzielonym dostępie.