Po zalogowaniu do aplikacji Lekarz PLUS przejdź do modułu Ustawienia.


Po przejściu do ustawień kliknij w opcję Pracownicy, która znajduje się w sekcji Organizacja.


Odnajdź na liście nowego użytkownika, a następnie kliknij przy nim w ikonę wyświetlającą informacje o pracowniku.


Informacje o pracowniku podzielone są na kilka zakładek.

Zadbaj aby w zakładce Dane podstawowe znajdował się numer pesel nowego pracownika. W przypadku pracowników wykonujących zawody medyczne, uzupełnij również profesję medyczną oraz numer PWZ. Uzupełnienie danych kontaktowych może być konieczne, jeśli chciałbyś aby pracownik otrzymywał powiadomienia e-mail lub sms związane z planowanymi wizytami.

Po uzupełnieniu danych podstawowych przejdź do zakładki Miejsca świadczenia usług.


Aby wskazać miejsca świadczenia usług przez nowego pracownika, skorzystaj z opcji Przypisz miejsce.


Lista wyboru świadczenia usług przedstawia komórki organizacyjne w ramach prowadzonej jednostki organizacji. Wskaż wszystkie miejsca, w których nowy pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki.


Po przypisaniu miejsc świadczenia usług, przejdź do zakładki Role i uprawnienia.


Z poziomu zakładki Role i Uprawnienia koniecznie włącz Dostęp do aplikacji.

Rola Administrator organizacji pozwoli twojemu użytkownikowi zarządzać ustawieniami organizacji. Między innymi użytkownik otrzyma dostęp do zarządzania komórkami organizacji (gabinetami), jak i możliwość przypisywania uprawnień nowym pracownikom.

Domyślnie włączona Rola Lekarz jest dedykowana pracownikom wykonującym zawody lekarskie. Pozwoli ona uzupełnić nowemu użytkownikowi dane logowania do eWUŚ oraz wgrać certyfikat osobisty ZUS.

Rola Pracownik przeprowadzający wizyty pozwoli pracownikowi na przeprowadzanie wizyt lekarskich

Sekcja Zasoby i terminarze przedstawia listę gabinetów (terminarzy) oraz lekarzy (zasobów) w obrębie których możliwe będzie umawianie wizyt lekarskich. Aby pracownik placówki mógł umawiać wizyty, powinien posiadać zaznaczony minimum jeden terminarz i zasób.


W przypadku nadawania uprawnień lekarzowi, do którego obowiązków należeć będzie przede wszystkim obsługa wizyt lekarskich, prócz wspomnianego powyżej uprawnienia Dostępu do aplikacji wybierz rolę Lekarz oraz Pracownik przeprowadzający wizyty.

Koniecznie wskaż również terminarze (gabinety) w których lekarz będzie wykonywał swoje obowiązki.

Jeśli lekarz ma posiadać uprawnienia do umawiania wizyt w gabinecie, powinieneś również aktywować dostęp do wybranych zasobów (lekarzy), dla których umawianie wizyt ma być dostępne.

W celu zapisania zdefiniowanych uprawnień, kliknij przycisk Zapisz.


Aby możliwe było umawianie wizyt dla nowego lekarza, konieczne jest również zdefiniowanie wszystkich usług medycznych, na jakie pacjenci będą mogli się umawiać. Proces tworzenia usług medycznych i przypisywania ich do lekarzy został omówiony tutaj.

W przypadku nadawania uprawnień pracownikowi placówki medycznej, który nie jest z zawodu lekarzem i jednocześnie udziela świadczeń zdrowotnych, ale w określonym przez ustawodawcę zakresie (przykładowo pielęgniarka/położna), prócz wspomnianego powyżej uprawnienia Dostępu do aplikacji wybierz rolę Pracownik przeprowadzający wizyty i odznacz rolę Lekarz.

Koniecznie wskaż również terminarze (gabinety) w obrębie których pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki.

Jeśli użytkownik ma posiadać uprawnienia do umawiania wizyt w gabinecie, aktywuj również dostęp do wybranych zasobów (lekarzy), dla których umawianie wizyt ma być dostępne.

W celu zapisania zdefiniowanych uprawnień, kliknij przycisk Zapisz.


Aby możliwe było umawianie wizyt dla lekarzy i innych pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych, ale w określonym przez ustawodawcę zakresie, konieczne jest również zdefiniowanie wszystkich usług medycznych, na jakie pacjenci będą mogli się umawiać. Proces tworzenia usług medycznych i przypisywania ich do zasobów (lekarzy/innych pracowników) został omówiony tutaj.

W przypadku nadawania uprawnień pracownikowi placówki medycznej, który nie jest z zawodu lekarzem i pełni rolę pracownika recepcji odpowiedzialnego przede wszystkim za rejestrację wizyt, prócz wspomnianego powyżej uprawnienia Dostępu do aplikacji, odznacz rolę Lekarz.

Koniecznie wskaż również wszystkie dostępne terminarze (gabinety) w obrębie których pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki związane z umawianiem wizyt.

Aktywuj również dostęp do wszystkich dostępnych zasobów (lekarzy), dla których umawianie wizyt ma być dostępne.

W celu zapisania zdefiniowanych uprawnień, kliknij przycisk Zapisz.


Aby możliwe było umawianie wizyt dla lekarzy, konieczne jest również zdefiniowanie wszystkich usług medycznych, na jakie pacjenci będą mogli się umawiać. Proces tworzenia usług medycznych i przypisywania ich do lekarzy został omówiony tutaj.

Po zapisaniu ustawień powrócisz do okna Pracowników. Od teraz nowy użytkownik posiada dostęp do aplikacji w ustalonym przez Ciebie zakresie.