Dodanie użytkownika aplikacji odbywa się poprzez wysłanie specjalnego zaproszenia na adres e-mail osoby, którą chcesz dodać do grona użytkowników.

Po zalogowaniu do aplikacji kliknij w prawym górnym rogu w Twoją nazwę użytkownika, a następnie wybierz opcję Konto InsERT.


Po przeniesieniu do Konta InsERT przejdź do menu Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk DODAJ UŻYTKOWNIKA znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.


Teraz w oknie „Dodawanie użytkownika” wprowadź Adres e-mail osoby, którą chcesz dodać. W pozycji Uprawnienia do produktów zaznacz Lekarz PLUS. Uprawnienia Zarezerwuj.pl są niezbędne do prawidłowej pracy aplikacji, więc zostają one zaznaczone automatycznie. Po zdefiniowaniu niezbędnych uprawnień kliknij DODAJ UŻYTKOWNIKA.


W tym momencie na wprowadzony adres e-mail, zostaje wysłane zaproszenie.

Instrukcję dla nowo dodawanej osoby zamieściliśmy w tutorialu Jak dołączyć do aplikacji Lekarz PLUS jako kolejny użytkownik – przyjęcie zaproszenia.

Jeśli wiadomość z zaproszeniem nie dotrze do adresata, będziesz mógł ją wysłać jeszcze raz korzystając z opcji Wyślij ponownie, która dostępna jest w sekcji Zaproszeni użytkownicy.


Po zaakceptowaniu przez nowego użytkownika zaproszenia, zostanie on przeniesiony do sekcji Aktywni użytkownicy.


Aby dodany użytkownik otrzymał dostęp do aplikacji, koniecznie nadaj mu odpowiednie uprawnienia. Pamiętaj, że będzie to możliwe po zaakceptowaniu przez niego wysłanego zaproszenia.
Zobacz jak nadać uprawnienia nowemu użytkownikowi w aplikacji Lekarz PLUS