Jeżeli posiadasz własną domenę, gdzie chcesz umieścić swój e-sklep, możesz dokonać niezbędnych ustawień w Panelu Administracyjnym. Pamiętaj, że do pełnej konfiguracji niezbędne jest także wykonanie właściwej parametryzacji usługi u Twojego providera, tj. po stronie panelu służącego do zarządzania domeną. 

Jeżeli chcesz przekierować e-sklep z domeny Pasaz24.pl na inną, pamiętaj o zapewnieniu mu odpowiedniego bezpieczeństwa. Zalecane jest zastosowanie certyfikatu SSL, który zapewni większą wydajność i ochroni stronę przed atakami w sieci sprawiając jednocześnie, że klienci obdarzą Twój e-sklep zaufaniem. Obsługiwanym rozwiązaniem jest usługa Cloudflare, która oferuje darmowy certyfikat SSL dla własnej domeny gwarantujący rozpoznanie witryny przez wyszukiwarki internetowe.

Przedstawimy teraz kroki, jakie należy wykonać aby przekierować e-sklep na własną domenę, zapewniając mu jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo w sieci.

Wprowadź niezbędne informacje do Panelu Administracyjnego. 

W tym celu przejdź do modułu Ustawienia – Własna domena, a następnie kliknij w przycisk Dodaj domenę.


W oknie Dodaj domenę wprowadź adres własnej domeny, pod którym docelowo będzie funkcjonował Twój e-sklep. 

Pole Zainstaluj darmowy certyfikat Cloudflare zostało automatycznie zaznaczone, a poniżej pojawiły się szczegóły dotyczące konta w usłudze Cloudflare. Możesz z tego miejsca założyć konto w usłudze. W tym celu podaj adres e-mail i hasło. Pozostałe dane dla certyfikatu są wypełniane automatycznie. 

Kliknij przycisk Zapisz.


Komunikat informuje Cię o konieczności dokonania niezbędnych ustawień po stronie providera Twojej domeny. Oznacza to uzupełnienia odpowiednich danych (przekierowań) w konfiguracji własnych serwerów DNS. Kliknij przycisk Zamknij.


Na liście rekordów DNS pojawiły się dwa wpisy wraz z aktualnym statusem ich dodania.

Na ten moment czynności wykonywane po stronie Panelu Administracyjnego są zakończone. Kliknij w przycisk Zapisz znajdujący się w dolnej części okna.


Kolejnym krokiem jest uzupełnienie niezbędnych danych po stronie Panelu Klienta u providera Twojej domeny. Konieczne jest dodanie w nim dwóch rekordów: typu CNAME oraz typu A, które wcześniej pojawiły się w Panelu Administracyjnym e-sklepu (Ustawienia -> Własna domena).

Konfiguracja domeny po stronie providera zostanie zaprezentowana na przykładzie serwisu (dostawcy domen) nazwa.pl.

W serwisie nazwa.pl zaloguj się do Panelu klienta. Przejdź do modułu Twoje usługi –> Domeny. Na liście domen wywołaj akcję Konfiguruj dla swojej domeny.


Aby dodać stosowne zapisy należy wywołać opcję Zmień znajdującą się w dolnej części okna Konfiguracja domeny.


Dodasz teraz dwa rekordy do konfiguracji – jeden typu CNAME a drugi typu A. 

Będąc w trybie edycji ręcznej konfiguracji DNS kliknij w opcję Dodaj kolejny rekord znajdującą się pod tabelą.


Pojawia się nowa pozycja, którą należy uzupełnić zgodnie z informacją znajdującą się w Panelu Administracyjnym e-sklepu (moduł Ustawienia -> Własna domena – sekcja Rekordy DNS). 

W pierwszym polu  (kolumna Nazwa) wprowadź Nazwę hosta z pierwszej pozycji tabeli Rekordy DNS w Panelu Administracyjnym. W prezentowanym przykładzie jest to www.coffeetime.pl. Wybierz Typ CNAME, a następnie skopiuj lub przepisz wartość tego rekordu DNS z Panelu Administracyjnego do ostatniego pola w nowym wpisie u Twojego providera. 

Przykładowy wpis typu CNAME wygląda następująco:


Analogicznie wprowadź teraz drugi wpis, typu A, tj. drugi rekord DNS w Panelu Administracyjnym e-sklepu. Kliknij przycisk Zatwierdź w celu zapisania nowej konfiguracji.

Przykładowy wpis DNS typu A wygląda następująco.


Zmiany wprowadzone z tego poziomu zaczną funkcjonować w ciągu maksymalnie 72 godzin. Informację o prawidłowym statusie przekierowania zobaczysz w Panelu Administracyjnym, w module Ustawienia -> Własna domena. Będzie to wyglądało tak jak poniżej.


Na koniec zaznacz jeszcze stosowne opcje, w sekcji Ustawienia:

  • Wymuś przekierowanie do własnej domeny – spowoduje, że klienci będą zawsze kierowani do adresu Twojej domeny. W naszym przykładzie spowoduje to zawsze wyświetlenie e-sklepu CoffeeTime z adresem www.coffeetime.pl, niezależnie od tego czy klient wejdzie do niego korzystając z linku www.coffeetime.pasaz24.pl czy www.coffeetime.pl. Oznacza to stałe wymuszenie przekierowania adresu i wyglądu e-sklepu. 
  • UWAGA! Zalecane jest zapisanie/zapamiętanie pierwotnego adresu e-sklepu w domenie Pasaz24.pl (naszym przykładzie chodzi o adres coffeetime.pasaz24.pl). Może się to okazać niezbędne w sytuacji, gdy zajdzie konieczność wejścia do Panelu Administracyjnego poprzez wpisanie jego adresu bezpośrednio w oknie przeglądarki. Od momentu zaznaczenia omawianego znacznika, opcje zawarte w Subiekcie (Przejdź do Panelu Administracyjnego, Przejdź do sklepu) będą bowiem kierowały tylko na adres własnej domeny.
  • Ustaw własną domenę jako preferowaną – spowoduje, że adres Twojej własnej domeny będzie przekazywany do wyszukiwarek internetowych (m.in. Google) i będzie on widniał w wynikach wyszukiwania. 
  • Wymuszaj HTTPS dla własnej domeny – spowoduje uruchomienie certyfikatu SSL na stronie. Dzięki temu Twoja strona stanie się odpowiednio zabezpieczona.

Następnie kliknij Zapisz aby zapamiętać nowe ustawienia.


Jeżeli pomimo dokonania wszystkich powyższych ustawień przekierowanie na własną domenę nie działa, należy dodać w konfiguracji domeny (Ręczna konfiguracja DNS) dwa przekierowania:

  • mojadomena.pl CAA 3600 0 issue „digicert.com”
  • mojadomena.pl CAA 3600 0 issuewild „digicert.com”

Dla naszego przykładu wyglądałoby to następująco.


W przypadku innych dostawców domen, konfiguracja przekierowania e-sklepu będzie przebiegać analogicznie. Instrukcję postępowania dla home.pl znajdziesz tutaj a dla iq.pl tutaj