Korzystanie z usługi Dokumenty w Portalu Biura w InsERT GT możliwe w aktualnej wersji jest po uruchomieniu Laboratorium. Jest to moduł, który pozwala zapoznać się funkcjami i modułami, jakie zostaną wprowadzone do programu w przyszłości.

Pamiętaj, że funkcje udostępnione w Laboratorium mają charakter eksperymentalny, a co za tym idzie mogą ulec zmianie. Ich wykorzystanie w wersji finalnej może wymagać aktywnego Abonamentu lub zakupienia dodatkowej usługi.

Przejdź do modułu Administracja -> Parametry -> Laboratorium.


W oknie Laboratorium zapoznaj się z regulaminem korzystania z modułu i zaakceptuj jego warunki.

Następnie zaznacz opcje Portal Biura – Dokumenty. Zostajesz poinformowany o konieczności zrestartowania programu w celu zaimplementowania nowej funkcji. Możesz też zapoznać się ze szczegółami usługi klikając w link Czytaj więcej…

Kliknij OK w celu zapisania ustawień.


Zamknij program, a następnie uruchom go ponownie.

W górnej części okna programu (pasek narzędzi) pojawiła się nowa ikona PB – Portal Biura.