Zanim rozpoczniesz pracę z aplikacją Lekarz PLUS, koniecznie zdefiniuj wszystkie usługi medyczne, na jakie pacjenci będą mogli się umawiać. W przypadku gabinetu lekarskiego będą to wszelkie usługi świadczone przez lekarza.

Proces ten wykonywany jest w aplikacji zarezerwuj.pl. Konfigurację należy rozpocząć od przelogowania. Kliknij w menu widoczne w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz aplikację.


Po zalogowaniu do aplikacji zarezerwuj.pl przejdź do modułu Ustawienia.


Kliknij w opcję Usługi, znajdującą się w sekcji Ogólne – Usługi i zasoby.


Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Lekarz PLUS automatycznie dodawana jest usługa o nazwie Konsultacja medyczna. W celu dodania kolejnych usług, kliknij w opcję Dodaj usługę.


W pierwszym polu wprowadź odpowiednią nazwę. W naszym przykładzie będzie to Badanie medycyny pracy. Określ czas trwania, cenę usługi oraz stawkę VAT.

Jeśli planujesz udostępnić pacjentom możliwość umawiania się na wiele wizyt jednocześnie (do tego samego lekarza), koniecznie zaznacz checkbox Oblicz opłatę końcową na podstawie liczby rezerwacji. Dzięki temu koszt zostanie przemnożony przez ilość wizyt, na które pacjent umawia się w danym momencie.

Wybierz kolor etykiety usługi – będą nim oznaczone w terminarzu wszystkie rezerwacje tej usługi.

Na koniec kliknij ZATWIERDŹ.


Jeśli chcesz powiązać płatności online (całościowe lub zaliczkowe) dla tworzonej usługi, koniecznie zaznacz Aktywuj płatność online dla tej usługi.

Dzięki aktywacji płatności online pojawią się dodatkowe opcje do parametryzacji:

  • płatność online za całość,
  • zaliczka online

a dla każdej z opcji 3 możliwości wyboru:

  • wyłączona,
  • opcjonalna – klient będzie miał możliwość wpłacenia zaliczki/całości podczas rezerwacji usługi,
  • wymagana – klient będzie zobowiązany do wpłacenia zaliczki/całości podczas rezerwacji usługi.

Po wyborze opcji zaliczki online określ rodzaj zaliczki. Do wyboru możliwa jest jest stała ustalona wartość lub wartość procentowa.

Warto wspomnieć, że w przypadku wyboru wymaganej płatności online za całość usługi, zostanie automatycznie zablokowana możliwość wyboru zaliczki online.​​

Na koniec kliknij ZATWIERDŹ.


Uwaga! Dalsza konfiguracja związana z płatnościami online odbywa się w ustawieniach aplikacji po zakończeniu kreatora. Aby zobaczyć jak tego dokonać, kliknij w poniższy link:

Zobacz Jak aktywować płatności online przez Przelewy24 w zarezerwuj.pl

Aby usługa była możliwa do wyboru podczas umawiania wizyty, należy powiązać ją do lekarzem (zasobem). Po zapisaniu nowej usługi pojawi się związany z tym komunikat. Kliknij przycisk TAK, a program przeniesie Cię do modułu, w którym będziesz mógł przypisać nową usługę.


Zostałeś przeniesiony do modułu Zasoby. W celu przypisania kolejnej usługi wykonywanej przez lekarza, kliknij przycisk edytuj widniejący przy jego kartotece.


Aktywuj nową usługę, zaznaczając ją na liście widocznej po prawej stronie okna, a następnie kliknij ZATWIERDŹ.


Gotowe. Nowa usługa może być wykorzystywana w aplikacji Lekarz PLUS. Kliknij przycisk Wróć. W kolejnym kroku zajmiemy się konfiguracją terminarzy gabinetów lekarskich.