Po pierwszym zalogowaniu wyświetlona zostanie strona powitalna. W celu uzupełnienia danych firmy kliknij DALEJ.


W pierwszym kroku konfiguratora nazwa firmy pobierana jest automatycznie z danych firmy zamieszczonych w Koncie InsERT.

Wprowadzanie danych zaczynamy od numeru telefonu organizacji oraz adresu e-mail.

Następnie wybierz Rodzaj organizacji odpowiadający Twojej placówce. Do wyboru dostępne są praktyki indywidualne oraz grupowe: lekarzy, dentystów, pielęgniarek, jak i fizjoterapeutów oraz podmiot medyczny. W przedstawianym przykładzie wybieramy podmiot medyczny.

W zależności od wyboru rodzaju organizacji kliknij Wyszukaj podmiot medyczny lub Wyszukaj praktykę.


W oknie wyszukiwarki wpisz numer księgi rejestrowej. Jest to numer, który identyfikuje i umożliwia sprawdzenie podmiotu medycznego w systemie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Numer Księgi nadawany jest w momencie rejestracji podmiotu leczniczego i składa się z 12 cyfr.

System wyszuka i podpowie dany podmiot bądź praktykę. Po jej odnalezieniu kliknij przycisk Wybierz.


Po powrocie do okna głównego kreatora kliknij DALEJ.