W kolejnym kroku konfiguratora należy podłączyć certyfikaty TLS, WSS oraz ZUS, a także podać unikalny identyfikator nadany przez P1 oraz numer umowy z NFZ. Nie jest to krok obowiązkowy, jednakże uzupełnienie tych informacji w tym momencie, pozwoli na użytkowanie aplikacji w pełnym wymiarze zaraz po zakończeniu pracy konfiguratora.

Każdy lekarz przyjmujący pacjentów powinien posiadać odpowiednie certyfikaty uprawniające go do wykonywania zawodu.

Możliwość wyrobienia certyfikatów TLS, WSS oraz identyfikatora nadawanego przez P1 dostępna jest w systemie e-zdrowie.

Informacje o tym, jak wystąpić o certyfikat ZUS, a następnie go pobrać, odnajdziesz na portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli przygotowałeś niezbędne dane do uzupełnienia, przejdź do wgrania pierwszego certyfikatu.
Kliknij Wgraj certyfikat TLS.


Wybierz odpowiedni certyfikat za pomocą przycisku Wybierz plik lub przeciągnij i upuść plik certyfikatu (drag and drop).


Koniecznie wprowadź hasło przypisane do wybranego certyfikatu. Jest ono niezbędne do jego prawidłowego zapisania. W celu zatwierdzenia wprowadzonego certyfikatu, kliknij Zatwierdź.


W analogiczny sposób wprowadź pozostałe certyfikaty. Uzupełnij również identyfikator nadany przez P1 oraz numer umowy z NFZ.

Po uzupełnieniu wszystkich informacji, kliknij przycisk DALEJ.