Zanim rozpoczniesz pracę z aplikacją Lekarz PLUS, koniecznie skonfiguruj niezbędne parametry terminarzy gabinetów lekarskich.

Po powrocie do menu ustawień, kliknij w opcję Terminarze.


Lista dostępnych terminarzy zależna jest od liczby komórek organizacyjnych, jaka została określona i potwierdzona podczas pierwszej konfiguracji aplikacji Lekarz PLUS. Każdy z nich możesz dostosować do realnych parametrów pracy danego gabinetu. Kliknij w opcję edytuj przy terminarzu, w którym chcesz wprowadzić zmiany.


Aby proces umawiania wizyt lekarskich przebiegał sprawnie i komfortowo zarówno dla Ciebie, jak i Twoich pacjentów, dostosuj parametry każdego terminarza według własnych potrzeb.

  • Nazwa terminarza – może być to dowolna nazwa. Standardowo przypisywana jest nazwa komórki organizacyjnej.
  • Limit zaplanowanych rezerwacji na klienta – pole pozwala na zdefiniowanie maksymalnej ilości jednoczesnych wizyt lekarskich na pacjenta.
  • Adres e-mail do kontaktu zwrotnego – na wprowadzony tutaj adres e-mail będzie wysyłana odpowiedź pacjenta w przypadku, gdy będzie chciał odpowiedzieć na przesłane do niego powiadomienie.
  • Minimalny czas rezerwacji przed terminem – jeśli chcesz, by np. możliwość rejestracji na godzinę przed wizytą była zamknięta, wprowadź w pole godz. wartość 1. Dzięki temu rezerwacja będzie możliwa najpóźniej na 1 godzinę przed planowaną wizytą.
  • Maksymalny czas rezerwacji w przód – tu możesz wyznaczyć czas, na jaki można dokonać rejestracji wizyty w przód. Jeśli wprowadzisz np. wartość 30 dni, to rejestracje będą przyjmowane wyłącznie na kolejnych 30 dni.
  • Anulowanie rezerwacji z wyprzedzeniem – podaj najkrótszy czas przed ustalonym terminem, do kiedy można odwołać rejestrację.
  • Odstępy czasu przy wyborze godzin rezerwacji – wskaż najmniejszy odstęp czasowy pomiędzy wizytami. W przedstawianym przykładzie odstępy czasowe ustawione są na 15 minut.

Jeśli definiowany terminarz ma być dostępny w innych godzinach, niż ustalone godziny otwarcia gabinetu/przychodni, koniecznie wprowadź prawidłowe Godziny dostępności.

Wszystkie terminarze dodane przy pomocy konfiguratora zakładają czas pracy w godzinach 8.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku. Jeśli godziny pracy gabinetów różnią się od domyślnie zdefiniowanych, koniecznie przy opcji Godziny dostępności kliknij przycisk edytuj i ustal realne godziny pracy.

W prawej części okna musisz określić, z jakimi kategoriami i konkretnymi zasobami (lekarzami) terminarz będzie powiązany (mogą to być wszyscy lekarze lub tylko wybrani). W ten sposób możesz określić, że np. dany terminarz obejmuje tylko usługi wykonywane przez lekarzy danej specjalizacji (np. urologia), a dodając kolejny terminarz będzie można przypisać lekarzy pozostałych specjalizacji.

Jeśli wszystkie wyżej wymienione parametry zostały określone, kliknij ZAPISZ.


Po zdefiniowaniu parametrów terminarzy gabinetów, które będą wykorzystywane w Twojej placówce, możesz wrócić do Lekarza PLUS. Kliknij ponownie w menu widoczne w prawym górnym rogu ekranu i wskaż aplikację.